Tradisjon

Juletreets historiske røtter – Juletreskikken tok til allerede tidlig på 1500-tallet. I det katolske Syd-Tyskland og Sveits pyntet man forsamlings-lokaler med trær. Frukt og kaker ble hengt på greinene, og på trettendedagen fikk barna høste treet.

I løpet av 1800-tallet ble juletreet kjent over det meste av Europa og Amerika. Det var tyske misjonærer, utvandrere og forretningsfolk som tok med seg tradisjonen. I Storbritannia ble juletreet vanlig etter at dronning Victoria og hennes tyske prinsgemal Albert tok opp tradisjonen midt på 1800-tallet.

I Norge var det særlig prester og lærere i byene som introduserte tradisjonen med juletre. I Christiania ble det første juletreet registrert i 1822, men mange mente at dette vare en form for avgudsdyrkelse og dans rundt gullkalven.

Juletrefester i skolenes regi startet allikevel her i landet rundt midten av 1800-tallet. Det bidro til å gjøre juletreet kjent ut over bygdene.

Dikt av Welhaven og Wergeland bidro også til at folk ble kjent med den nye tradisjonen. Eventyrsamleren og forstmannen Peder Chr. Asbjørnsen ga i 1850 ut et julehefte med navnet «Juletræet».

https://snl.no/juletre