Juletredyrking

Fevangskogen ligger på raet i Sandefjord kommune. Her ligger også Søndre Fevang Gårdsbruk (Gnr 20, Bnr 4). Raet er navnet på den største endemorenen i Skandinavia, som ble dannet under et fremstøt isbreen gjorde i perioden Yngre Dryas under siste istid, for ca 12000 år siden.
Grusryggen som raet består av er et dominerende trekk i landskapet på Fevang. Jordsmonnet og de lokalklimatiske forhold på raet, skaper gode forhold for juletredyrking i Fevangskogen.

treåker

Juletreets vei fra Fevangskogen til julehøytid

01_KongleJuletreet begynte som et frø i en kongle ute i skogen. Fjelledelgranfrøet er sanket inn i Rocky Mountains, USA. Der velges det ut spesielle områder hvor frøet har gode egenskaper til å vokse i vårt lokalklima i Fevangskogen.

02_FrøplanteFrøet ble sådd i en planteskole for 10-12 år siden.

03_Planter-FEGEtter 2 år i planteskolen henter vi juletreplantene som er klare til å settes ut i skogen.

04_PlantingVåren er plantetid! Hele familien er med når årets juletreplanter skal settes ut.

Planten har nå stått ute i skogen og vokst i 1 år. Flott start på pluggplante!05_Småplante

06_TrestellHvert år får juletrærne godt stell. De tilføres nok næring og følges opp slik at de er i god vekst.

07_SauebeitingSauene passer på at ugraset holdes borte fra trærne

08_KlippingDe siste 3-4 årene blir alle trær stelt og klipt, slik at de får en fyldig og flott fasong som oppfyller kravene til Prima kvalitet.

09_HugstTilslutt 10 år etter frøet ble sådd, og ca 8 år siden vi plantet en liten juletreplante i Fevangskogen har naturen med litt menneskelig hjelp produsert et flott Fevangtre som er klar til hugst.

Vi pakker inn alle trærne for å beskytte de under transporten til juletresalgsplassen.

11_SalgsplassenHyggelig stemning på Fevangskogens juletresalgsplass i Kilgata ved Berggren i Sandefjord.

12_Pyntet treEt flott naturprodukt har funnet veien fra skogen og inn i en families julehøytid.

13_Ny planteJuletrehugsten gjorde plass til en ny småplante, neste vår, i Fevangskogen !