Juletrearter

Tidligere ble alle juletrærne hentet i skogen, men i dag kommer en økende andel av juletrærne fra egne dyrkingsfelt. Det gjør det lettere å stelle trærne i de 7-10 årene de står og vokser til ferdige juletrær.

Våre juletrær vokser i et godt jordsmonn med gunstig klima på raet i Fevangskogen. Her dyrker vi følgende arter juletre:


fjelledelgran_200x300Fjelledelgran

Fevangskogens flotte Fjelledelgran vokser best på toppen av raet, der jorden er grusholdig og frosten ikke biter så hardt fra seg. Fjelledelgran kommer opprinnelig fra det vestlige Nord-Amerika, der den vokser naturlig i fjellene over store områder fra nord i Alaska til sør i Arizona. Frø innsamlet fra spesielle områder egner seg godt til juletrær også i vårt klima.

I juletresammenheng er fjelledelgran å regne som en norsk spesialitet. Den er blant de mest smaltvoksende treslagene. Svært aromatisk lukt, suveren nålefasthet og stor fargevariasjon fra blålig til grønt bar, er noen av egenskapene til fjelledelgranen.

 

edlgran_prima_200x300Nordmannsedelgran 

Nordmannsedelgran vokser naturlig i fjellområdene på østsiden av Svartehavet. Tyngdepunktet for juletredyrking av Nordmannsedelgran i Norge er Rogaland, Vestfold og Agder. Den er noe videre i formen enn fjelledelgran. Baret er svært fyldig, med blanke, mørkegrønne nåler. Greinvinkelen er svakt reisende som gir god symmetri og dekorativ etasjering, med god plass til hengende pynt mellom greinkransene. Den holder godt på nålene i flere uker i stuetemperatur, men lukter mindre enn andre juletrearter.

 

gran_prima_200x300Vanlig Gran

For mange nordmenn er vanlig norsk gran det ekte juletreet. Vanlig gran vokser over hele landet og er velegnet som juletre. Fevangskogens Julegraner er smaltvoksende, og har den riktige gode julelukten. Nyhugde, lokale trær sikrer at også vanlig gran kan holde på nålene, selv om den er mer utsatt for dryssing enn edelgran.

 

Vi dyrker også andre juletrearter, som Sibirsk edelgran, Fraseredelgran og Serbergran.

Ta kontakt, vi kan juletrær!