Gården

Velkommen til Søndre Fevang Gårdsbruk – Gnr. 20 bnr. 4 i Sandefjord.

I 2010 ble ny odelsgutt døpt i Sandar Kirke med navnet Elias Fevang. Han vil da være 26 år i 2036 på 200 årsdagen etter at eiendommen ble solgt fra grevskapet Laurvig og gjorde familien Fevang til selveiende bønder.

garden

 

I 1836 solgte godseier Treschow flere gårdsbruk i Sandefjord til sine leilendinger. Elias Nilssøn fra Stokke var på den tid nylig gift med Maren Larsdatter Fævang. De kjøpte gården og drev den sammen med hennes far Lars Fævang. Senere overtok en av deres mange sønner, Andreas, gårdsdriften. Eneste sønn etter Andreas, Elias Andreassen Fevang, overtok driften i 1912, og sammen med sin kone Inga Marie fikk de 9 barn. I 1932 kjøpte Elias nabogården av Gustav Fevang og drev begge fram til 1955, da sønnen Georg overtok. Han kjøpte inntil egne arealer nok et nabobruk i 1961. På den tiden ble alle kyr solgt unna.

Georg solgte så de to arbeidshestene og kjøpte traktor i 1964 og startet med spesialisert korndyrking. Georg døde barnløs i 1972 og gården ble overtatt av eldste sønn til Georgs yngre bror Leif, Harald Fevang f. 1942, som i flere år hadde arbeidet i utlandet. Han kom hjem og tok over driften i 1974. Samme år ble starten på nyplanting av trær samtidig som juletrær fra Georgs lille juletreskog etterhvert ble hugget ned og solgt på torvet i Sandefjord. Samtidig ble gården delt av den nye motorvegen gjennom Sandefjord som medførte et omfattende jordskifte for hele Fevangbygda.

Den videre driften ble etter hvert overtatt og utviklet videre av sønnen Yrjan Elias Fevang f. 1978. Han overtok ansvaret for gårdsdriften i 1998 etter at to nabobruk ble innkjøpt og ytterligere arealer tilplantet med juletrær. I dag er Søndre Fevang Gårdsbruk drevet med ca. 300 dekar juletreplantasje, 200 dekar skog og 300 dekar korn og gras. I tillegg leies det inn ca 150 dekar til kornproduksjon. Husdyra på gården består av 110 vinterfora sauer, derav en del «juletresauer» av rasen Shropshire.

I 2010 ble ny odelsgutt døpt i Sandar Kirke med navnet Elias Fevang. Han vil da være 26 år i 2036 på 200 årsdagen etter at eiendommen ble solgt fra grevskapet Laurvig og gjorde familien Fevang til selveiende bønder.